درباره شهرداری پاکدشت

درباره شهرداری پاکدشت

شهرداری پاکدشت  در سال 1372 بر اساس مصوبه وزارت کشور تأسیس گردید. هدف از تاسیس شهرداری در این شهر خدمت رسانی عمومی به شهروندان ، خدمات شهری ، خدمات عمرانی به مردم ، ساخت فضای سبز در شهر ، دادن پروانه کسب و پروانه ساخت به مردم ، نظارت بر ساختمان سازی ، زیباسازی شهر و نظافت شهر می باشد.

ساختمان شهرداری این شهر از بدو تاسیس تاکنون در بلوار امام رضا (ع)  واقع شده است  

info@shahr-pakdasht.ir